หวานแปลง

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน“หวานแปลง” น้ำตาล เป็นพลังงานของร่างกายส่วนประกอบหลักของอาหาร และขนมหวาน ดัดแปลงใช้ศิลปะปรับเปลี่ยนรูปแบบ เป็นทรวดทรงต่างๆ มีมาแต่โบราณ อาทิ สายไหม, ตังเม, น้ำตาลปั้น ซึมซับผ่านวิถีชีวิตยาวนาน

ออกอากาศวันที่ 11 ม.ค. 2561 เวลา 00:00 น.
Tag :