ตอน ขันลงหิน

ร้อยเรื่องเมืองไทย -  “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ขันลงหิน” เครื่องใช้ประเภทโลหะของไทยที่มีมาแต่ครั้งกรุงเก่า ต่อมาชุมชนช่างอพยพหนีภัยสงครามเข้ามาในพระนคร ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ตั้งบ้านเรือนบริเวณริมคลองบางกอกน้อยฝั่งธนบุรี เกิดเป็นชุมชนถาวรเรียกว่าบ้านบุ ปัจจุบันยังคงมีช่างฝีมือสืบทอดกรรมวิธีผลิตขันลงหินตามแบบโบราณ

ออกอากาศวันที่ 14 ม.ค. 2561 เวลา 00:00 น.
Tag :