ลุคใหม่ ใครๆ ก็สร้างได้

กระจกหกด้าน -  “กระจกหกด้าน” ตอน “ลุคใหม่ ใครๆ ก็สร้างได้” การแต่งหน้าอยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่อดีต ถือเป็นงานศิลปะชนิดหนึ่งซึ่งศิลปินต้องใช้ทักษะ และประสบการณ์ที่สั่งสม โดยแบ่งเป็นเทคนิคประวัติศาสตร์ อาทิการแต่งหน้าโขน นางรำ และเทคนิคการแต่งหน้าสมัยใหม่ ตามบทบาท ปรับบุคลิกภาพและเอ็ฟเฟ็ค

ออกอากาศวันที่ 17 ม.ค. 2561 เวลา 00:00 น.
Tag :