ผ้าขาวม้าบ้านหนองขาว

ร้อยเรื่องเมืองไทย -  “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ผ้าขาวม้าบ้านหนองขาว” หมู่บ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี คือชุมชนซึ่งผลิตหัตกรรมพื้นเมืองจากฝีมือสตรีท้องถิ่น นำฝ้ายที่ปลูกทอผ้าใช้เองในครัวเรือน พัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนเลื่องชื่อของไทย

ออกอากาศวันที่ 21 ม.ค. 2561 เวลา 00:00 น.
Tag :