กลิ่นไทยวน

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “กลิ่นไทยวน” ไทยวนหรือไทยเหนือเข้ามาตั้งถิ่นฐานในภาคกลางตั้งแต่สมัยอยุธยาสืบเนื่องมาจนถึงยุคกรุงเทพฯ ปัจจุบันมีชุมชนใหญ่อยู่ที่อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ยังรักษาวัฒนธรรมอาหารการกินแบบเดิมผสมภาคกลาง หากจัดวางในขันโตกเหมือนชาวล้านนา

ออกอากาศวันที่ 24 ม.ค. 2561 เวลา 00:00 น.
Tag :