โคบาลแดนตะวันออก

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน“โคบาลแดนตะวันออก” สุภาพบุรุษบนหลังม้า ผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงปศุสัตว์ ดำรงชีวิตด้วยการพึ่งพาตนเองอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะ วิวัฒน์เป็นงานอดิเรกได้ทั้งเงินและความสุข

ออกอากาศวันที่ 25 ม.ค. 2561 เวลา 00:00 น.
Tag :