พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

โลกใบเดียวกัน

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “โลกใบเดียวกัน” แม้วงการศึกษาจะขาดแคลนบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญการสอนหนังสือ หากยังมีกลุ่มจิตอาสาช่วยเหลือสานฝันปันความรู้ให้เด็กไทยเป็นอนาคตเข้มแข็งของชาติต่อไป

ออกอากาศวันที่ 31 ม.ค. 2561 เวลา 15:45 น.
Tag :