พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ยอศิลป์ ถิ่นวังหน้า

ร้อยเรื่องเมืองไทย - ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ยอศิลป์ ถิ่นวังหน้า” มรดกศิลปกรรมสำคัญของชาติ ทั้งโบราณวัตถุและศิลปวัตถุของผู้คนในดินแดนประเทศไทย สร้างสรรค์ขึ้นจากจินตนาการ ความเชื่อและความศรัทธาในศาสนา วิวัฒนาการตามยุคสมัย ก่อเกิดเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติ

ออกอากาศวันที่ 18 ก.พ. 2561 เวลา 07:52 น.
Tag :