พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

บ้านไม้เมืองแป้

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “บ้านไม้เมืองแป้” ล้านนาตะวันออก เคยเป็นแหล่งค้าไม้สักสำคัญของภาคเหนือ เชื้อพระวงศ์ คหบดี เจ้านาย ต่างสร้างเรือนพื้นบ้านด้วยไม้สักล้วนๆ และรับอิทธิพลจากชาติตะวันตก มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ สะท้อนอัตลักษณ์ของคนเมืองแพร่

ออกอากาศวันที่ 22 ก.พ. 2561 เวลา 15:45 น.
Tag :