พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เครื่องเขินเชียงใหม่

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “เครื่องเขินเชียงใหม่” เครื่องใช้ทำจากไม้หรือไม้ไผ่สาน ทายางรักธรรมชาติ ขูดลวดลาย ลงสี หรือปิดทองคำเปลว เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพชนล้านนา ถ่ายทอดสืบต่อยังคนรุ่นปัจจุบัน

ออกอากาศวันที่ 25 ก.พ. 2561 เวลา 07:52 น.
Tag :