พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ญวนชวนชิม

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “ญวนชวนชิม” ชาวเวียดนามเข้ามาตั้งชุมชนอยู่อาศัยในสยามตั้งแต่สมัยอยุธยา รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชตั้งถิ่นฐานแถบบ้านญวน มีวัฒนธรรมการกินเข้มแข็ง ส่วนใหญ่เป็นอาหารสุขภาพ

ออกอากาศวันที่ 28 ก.พ. 2561 เวลา 15:45 น.
Tag :