พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ตำนานหินผา ปริศนาแดนศักดิ์สิทธิ์

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “ตำนานหินผา ปริศนาแดนศักดิ์สิทธิ์” ร่องรอยบนภูสูง สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่มนุษย์หลายยุคสมัย ทรงคุณค่าทางสังคมวิทยา โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สายใยเชื่อมต่อจากบรรพบุรุษสู่รุ่นถัดมาฐานะพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

ออกอากาศวันที่ 1 มี.ค. 2561 เวลา 15:45 น.
Tag :