ลพบุรีแผ่นดินทอง

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ลพบุรีแผ่นดินทอง” ลพบุรี เมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมยาวนาน เคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายสมัย เดิมเรียก ละโว้ หรือลวปุระ รุ่งเรืองตั้งแต่ยุคทวารวดี  สืบมาจนถึงสมัยขอมเรืองอำนาจ หลักฐานสำคัญคือ พระปรางค์สามยอด ตั้งอยู่กลางเมือง

ออกอากาศวันที่ 4 มี.ค. 2561 เวลา 07:52 น.
Tag :