พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สัตว์ใหญ่แสนรัก

กระจกหกด้าน - กระจกหกด้าน” ตอน “สัตว์ใหญ่แสนรัก” ช้างป่าที่ค่อยๆ ลดจำนวนลง เกิดพื้นที่พิเศษ สถานฟื้นฟูบำบัดจิตใจช้างถูกทารุณและทอดทิ้ง ท่ามกลางหุบเขากลางป่างดงามตามธรรมชาติเสมือนบ้านหลังที่สอง ทั้งความปลอดภัย แหล่งอาหาร

ออกอากาศวันที่ 7 มี.ค. 2561 เวลา 15:45 น.