พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ยี่เป็ง

กระจกหกด้าน - กระจกหกด้าน” ตอน “ยี่เป็ง” เอกลักษณ์ประเพณีไทยชื่อเสียงร่ำลือไปทั่วโลก ด้วยความงดงามตามความเชื่อที่ผูกติดชีวิตชาวบ้านมาแต่โบราณ อย่างประทีปดวงเล็กๆ จุดในวันเพ็ญเดือนยี่ส่องสว่างไปทั่วฟ้าเมืองหลวงล้านนา

ออกอากาศวันที่ 8 มี.ค. 2561 เวลา 15:45 น.