X

www.ch7.com จะทำการปรับปรุงระบบในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 00:00 น. ถึง เวลา 03:00 น. (คืนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561) ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานบางส่วนของเว็บไซต์ได้ชั่วคราว แต่ทั้งนี้ ในส่วนของดูทีวีออนไลน์และคลิปละครย้อนหลัง ยังสามารถรับชมได้ตามปกติ ทางทีมงานจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ห้องเรียนธรรมชาติ

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “ห้องเรียนธรรมชาติ” วิถีชีวิตชุมชนบ้านดงเย็น จ.สุพรรณบุรี เรียบง่าย ทำเกษตรอินทรีย์ เกี่ยวและคัดแยกข้าวเอง แถมเลี้ยงปศุสัตว์ได้วัตถุดิบบริโภค มีคุณภาพปลอดสารเคมี เหลือกินเหลือใช้จำหน่ายสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ชุมชนอีกต่างหาก

ออกอากาศวันที่ 14 มี.ค. 2561 เวลา 15:45 น.
Tag :