ห้องเรียนธรรมชาติ

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “ห้องเรียนธรรมชาติ” วิถีชีวิตชุมชนบ้านดงเย็น จ.สุพรรณบุรี เรียบง่าย ทำเกษตรอินทรีย์ เกี่ยวและคัดแยกข้าวเอง แถมเลี้ยงปศุสัตว์ได้วัตถุดิบบริโภค มีคุณภาพปลอดสารเคมี เหลือกินเหลือใช้จำหน่ายสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ชุมชนอีกต่างหาก

ออกอากาศวันที่ 14 มี.ค. 2561 เวลา 15:45 น.
Tag :