พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ปริศนาหินผาแดนศักดิ์สิทธิ์

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “ปริศนาหินผาแดนศักดิ์สิทธิ์” ร่องรอยบนภูสูง สะท้อนวิถีความเป็นอยู่มนุษย์หลายยุคสมัยสืบต่อกันมา ทรงคุณค่าทางสังคมวิทยา โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สายใยเชื่อมต่อจากบรรพบุรุษฐานะพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

ออกอากาศวันที่ 15 มี.ค. 2561 เวลา 15:45 น.
Tag :