พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ไชยา อารยธรรมที่ทรงคุณค่า

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ไชยา อารยธรรมที่ทรงคุณค่า” ไชยา อำเภอหนึ่งในจังหวัดสุราษฏร์ธานี ดินแดนที่อดีตรุ่งเรืองเฟื่องฟูด้วยอารยธรรมแห่งพระพุทธศาสนา เป็นเมืองโบราณสถานที่สำคัญแห่งอาณาจักรศรีวิชัย

ออกอากาศวันที่ 18 มี.ค. 2561 เวลา 07:52 น.
Tag :