พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

อยุธยาพิพิธภัณฑ์

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “อยุธยาพิพิธภัณฑ์” อยุธยา ราชธานีเก่าตลอดระยะเวลา ๔๑๗ ปี แห่งความรุ่งเรือง ปรากฏร่องรอยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปกรรมและประติมากรรมอันล้ำค่าคู่ควรแก่การอนุรักษ์

ออกอากาศวันที่ 1 เม.ย. 2561 เวลา 07:52 น.
Tag :