X

www.ch7.com จะทำการปรับปรุงระบบในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 00:00 น. ถึง เวลา 03:00 น. (คืนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561) ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานบางส่วนของเว็บไซต์ได้ชั่วคราว แต่ทั้งนี้ ในส่วนของดูทีวีออนไลน์และคลิปละครย้อนหลัง ยังสามารถรับชมได้ตามปกติ ทางทีมงานจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

อยู่อย่างชอง

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “อยู่อย่างชอง” ชนเผ่าโบราณ มีเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมเฉพาะตัว พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นชุมชนแหล่งใหม่ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ทั้งพืช และสัตว์ สืบสานมรดกจากคนรุ่นอดีตสู่คนรุ่นปัจจุบัน

ออกอากาศวันที่ 19 เม.ย. 2561 เวลา 15:45 น.
Tag :