แดนดินถิ่นอีสานใต้

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “แดนดินถิ่นอีสานใต้” เมืองเก่าแก่อีสานตอนล่าง ประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน โบราณสถานแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต มีปราสาทเป็นหลักฐานสำคัญ ราวพุทธศตวรรษที่ 12-16

ออกอากาศวันที่ 22 เม.ย. 2561 เวลา 07:52 น.
Tag :