หมายเหตุเมืองลอง

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “หมายเหตุเมืองลอง” พระนางจามเทวี ตรัสว่า “ลองขึ้นไปก่อนเถอะ” คำว่า “ลอง” จึงตั้งเป็นชื่อเมือง มีพระธาตุสำคัญ และศิลปกรรมประจำยุคสมัย เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปภายใต้เรื่องราว และอิทธิพลของพระพุทธศาสนา

ออกอากาศวันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 15:45 น.
Tag :