พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พระนครคีรี” พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี เขตพระราชมณเฑียรสถาน จัดแสดงโบราณศิลปวัตถุเกี่ยวเนื่องกับพระที่นั่ง โดยเฉพาะเครื่องเรือน เครื่องราชูปโภคและเครื่องใช้รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ออกอากาศวันที่ 13 พ.ค. 2561 เวลา 07:52 น.
Tag :