พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร” พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร เปิดเป็นทางการ พ.ศ.2542 อาคารผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเฉพาะและร่วมสมัย บนเนินเขาสามแก้ว จัดแสดงประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น ทั้งเครื่องมือหิน เครื่องใช้โลหะ ภาชนะดินเผา เครื่องประดับ และภาพเขียนสี

ออกอากาศวันที่ 27 พ.ค. 2561 เวลา 07:52 น.
Tag :