X

www.ch7.com จะทำการปรับปรุงระบบในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 00:00 น. ถึง เวลา 03:00 น. (คืนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561) ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานบางส่วนของเว็บไซต์ได้ชั่วคราว แต่ทั้งนี้ ในส่วนของดูทีวีออนไลน์และคลิปละครย้อนหลัง ยังสามารถรับชมได้ตามปกติ ทางทีมงานจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

บ้าน...ไร้แผ่นดิน

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “บ้าน...ไร้แผ่นดิน” “บ้านโรงไม้” ชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนสร้างจากเสาไม้ตอกลงเลนหลังคามุงจาก บนผืนน้ำบริเวณริมปากแม่น้ำเวฬุ อุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด ชาวบ้านประกอบอาชีพประมง สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นกับความสร้างสรรค์ของธรรมชาติอย่างกลมกลืน

ออกอากาศวันที่ 12 ก.ย. 2561 เวลา 17:00 น.
Tag :