X

www.ch7.com จะทำการปรับปรุงระบบในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 00:00 น. ถึง เวลา 03:00 น. (คืนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561) ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานบางส่วนของเว็บไซต์ได้ชั่วคราว แต่ทั้งนี้ ในส่วนของดูทีวีออนไลน์และคลิปละครย้อนหลัง ยังสามารถรับชมได้ตามปกติ ทางทีมงานจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

เปลวเพลิงแห่งศรัทธา

กระจกหกด้าน - กระจกหกด้าน” ตอน “เปลวเพลิงแห่งศรัทธา” วันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 วันถวายพระเพลิงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังเสด็จดับขันธปรินิพานแล้ว 8 วัน เป็นเหตุการณ์สำคัญในพระพุทธศาสนาซึ่งพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ประกอบพิธีกรรม เพื่อรำลึกถึง

ออกอากาศวันที่ 19 ก.ย. 2561 เวลา 17:00 น.
Tag :