ไม้น้ำ

กระจกหกด้าน - “ไม้น้ำ” ธรรมชาติอุดมด้วยพืชนานาพันธุ์ แตกต่างกันตามแหล่งการเจริญเติบโตหลายพันธุ์ ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำเพิ่มธาตุออกซิเจน สถานที่พรางตัวเพื่อความอยู่รอดของสัตว์น้ำ แถมจำลองโลกใต้น้ำ สร้างสีสันแสนสวยบนบกได้อีกด้วย

ออกอากาศวันที่ 14 พ.ค. 2556 เวลา 16:00 น.