นารีนครา

หนังสือน่าอ่าน - หนังสือ “นารีนคร” พระราชนิพนธ์แปล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “นารีนครา” หรือชื่อภาษาจีนว่า “ทา เตอ เฉิง” เป็นผลงานการเขียนของ “ฉือลี่” นักเขียนหญิง เรื่องนี้มีหญิง 3 วัยเป็นตัวเอก ที่ส่งต่อวัฒนธรรมและน้ำใจที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ละยุคสมัย สะท้อนหัวใจแกร่งของสตรี และยังมีคำคมแฝงไว้ อาทิ “เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันช่วยกัน ดีกว่าญาติที่อยู่ไกลกัน” และในเรื่องยังมีเมนูอาหาร “อู่ฮั่น” ที่ปรุงโดยเชฟของเมือง เพื่อการนี้โดยเฉพาะ