อาหารเขมร

กระจกหกด้าน - “อาหารเขมร” กัมพูชาเพื่อนบ้านใกล้ชิดติดเขตแดนไทยกว่าประเทศใดๆ ผูกพันกันมาแสนนาน แยกได้ยากกว่าอาหารอาเซียนอื่นๆ ยกเว้นชื่อเรียกเป็นภาษาเขมร วัตถุดิบยอดนิยม คือ ปลาน้ำจืด สารพัดชนิด

ออกอากาศวันที่ 23 ก.ค. 2556 เวลา 16:00 น.