อาหารฟิลิปปินส์

กระจกหกด้าน - “อาหารฟิลิปปินส์” อาหารฟิลิปปินส์ ประกอบด้วยวิธีเตรียม, รูปแบบการปรุง, เครื่องปรุงที่เกี่ยวข้อง และประเพณีการรับประทาน พัฒนาตลอดระยะหลายศตวรรษจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของกลุ่มชนที่พูดภาษาในตระกูลออสโตรนีเซียผสมกับอาหารสเปนและโปรตุเกส จีน อเมริกัน และอื่นๆ 

ออกอากาศวันที่ 23 ก.ย. 2556 เวลา 16:00 น.