อาหารบรูไน

กระจกหกด้าน - “อาหารบรูไน” บรูไนหรือบรูไนดารุสซาลาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียวทิศตะวันตก ตะวันออกและทิศใต้ ติดซาราวักของมาเลเซีย พื้นที่ 70% ยังเป็นป่าไม้ ทรัพยากรสำคัญคือน้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ ประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม จึงต้องเป็นอาหารฮาลาล  

ออกอากาศวันที่ 28 ต.ค. 2556 เวลา 16:00 น.