NEXT ONAIR

วิทยาศาสตร์การกีฬา
“กระจกหกด้าน” ตอน “วิทยาศาสตร์การกีฬา” นักกีฬาไทยหลายคนประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะระดับโลกด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา ประกอบด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเสริมสร้างสมรรถภาพ การฝึกซ้อม การฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ การรับประทานอาหาร ตลอดจนการเลือกใช้อุปกรณ์ สมัยใหม่
24-08-2016 | 15:45