NEXT ONAIR

ช่อง 7 สี ร่วมแถลงข่าวงานวันสื่อสารไทย “NET 2014”
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยคุณปิยะรัตน์ เทศดนตรี หัวหน้าสายงานประชาสัมพันธ์ ผู้แทนสถานีฯ (คนที่ 1 จากขวา) ร่วมแถลงข่าวงานวันสื่อสารไทย “NET 2014” โดยมีพลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นประธานในงานแถลงข่าว ณ สำนักงาน กสทช. เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

งานวันสื่อสารไทย “NET 2014” จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2557 ภายใต้แนวคิด “สื่อสารไทย ก้าวไกลสู่อนาคต”  ซึ่งสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์รายการต่างๆ และช่องทางการรับชมของสถานีฯ โดยมีผู้ประกาศข่าวและนักแสดงร่วมกิจกรรมภายในงาน
31-07-2014 | 15:00