NEXT ONAIR

ช่อง 7 สี นำ มะนาว ศรศิลป์-โหน ธนากร ชวนคนไทย “ปิดเพื่อเปลี่ยน” ลดโลกร้อนดีเดย์ 28 มีนาคมนี้
นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ปิดเพื่อเปลี่ยน : ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน หรือ 60+Earth Hour 2015” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี 2 นักแสดงช่อง 7 สี มะนาว-ศรศิลป์ มณีวรรณ์ โหน-ธนากร ศรีบรรจง ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน สำหรับปีนี้ จะมีกิจกรรมปั่นเพื่อปลูก โดยกลุ่มจักรยานปั่นไปปลูกต้นไม้ตามสวนสาธารณะ ของกรุงเทพมหานคร และกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 16.00 น.และเวลา 18.00 น.ตามลำดับ
27-03-2015 | 00:00