NEXT ONAIR

สุดยอดเคล็ดลับพัฒนาลูก
เป็นหนังสือแนวทางการเลี้ยงลูกให้ได้ดี จากวัยเด็กไปจนถึงวัยรุ่น รวมวิธีเลี้ยงลูกเล็กสะท้อนผลลัพธ์ในอีก 20 ปีข้างหน้า รวมหลักการสำคัญๆ ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยย่อมปรับเปลี่ยนได้ตามกาลสมัย อาทิ ลูกที่พูดจาห้วนๆ ห้าวๆ พ่อแม่ควรสอนอย่างไร, ถ้ากลัวลูกเบี่ยงเบนจะรับมืออย่างไร, ลูกไม่ทำการบ้าน (อันนี้เป็นภาระของพ่อแม่แทบทุกบ้าน), ลูกไม่ขอบคุณ ไม่ขอโทษ, ถ้าลูกชอบเลียนแบบละคร และยังมีอีกหลายหัวข้อให้ผู้ปกครองได้อ่านกัน
01-09-2014 | 12:47