NEXT ONAIR

ประโยชน์ของผึ้ง
“นกฮูกสีรุ้ง” ตอน “ประโยชน์ของผึ้ง” แมลงชนิดหนึ่งอาศัยเป็นฝูง หาน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ ประโยชน์การผสมพันธุ์พืช ผึ้งทำงานเป็นระบบ มีผึ้งนางพญาเป็นหัวหน้า ผึ้งตัวผู้และผึ้งงาน ประเทศไทยมี 4 สายพันธ์ 1.ผึ้งหลวงตัวใหญ่ 2.ผึ้งมิ้มเท่าแมลงวัน  3.ผึ้งโพรงเป็นผึ้งพื้นเมือง 4.ผึ้งพันธ์นำเข้าจากต่างประเทศ
06-08-2014 | 16:30