NEXT ONAIR

เครื่องแขวน
“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “เครื่องแขวน” คนไทยนำดอกไม้สดประดิษฐ์เป็นพวง มาลัย และพุ่มตามศาสนสถาน ปราสาทราชวัง หรือตกแต่งที่พักอาศัยมาแต่อดีต หลักฐานลวดลายแกะสลักหรือปูนปั้นประดับศาสนสถานหลายแห่งพบลายพวงดอกไม้ห้อยระย้าเรียกว่าลายเฟื่องอุบะ สันนิษฐานว่าจำลองจากเครื่องแขวนไทย
07-06-2015 | 07:52