NEXT ONAIR

สุเชาว์ พงษ์วิไล เชิญชวนร่วมกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ 16 สิงหาคม 2558
กิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่

สุเชาว์ พงษ์วิไล เชิญชวนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่" วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม นี้ โดย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจักรยานนำขบวน ประชาชนที่เข้าเฝ้ารับเสด็จตลอดเส้นทาง สามารถลงทะเบียนเพื่อรับเข็มกลัดพระราชทาน จำนวน 100,000 อัน ได้ในวันที่ 29 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2558 ลงทะเบียนได้ที่ www.bikeformom2015.com และสำนักงานเขต 50 เขตในกรุงเทพฯ รับเข็มพระราชทานได้ที่ สำนักงานเขตทุกเขตในกรุงเทพฯ ในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2558 และพร้อมใจกันสวมเสื้อสีฟ้า รับเสด็จตลอดเส้นทาง มาร่วมกันสร้างวันประวัติศาสตร์ แสดงพลังรักสามัคคีต่อแม่ พร้อมกันทั้งแผ่นดิน


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.bikeformom2015.com
02-08-2015 | 10:00