หนึ่งสมองสองมือ

หนึ่งสมองสองมือ 24 กรกฎาคม 2557 บุกศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน

หนึ่งสมองสองมือ