7 สีคอนเสิร์ต

ศิลปิน – หญิงลี ศรีจุมพล / ดอกอ้อ ทุ่งทอง / ก้านตอง ทุ่งเงิน / ลำยอง หนองหินห่าว / สมบูรณ์ ปากไฟ

7 สีคอนเสิร์ต