เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย

“พระองค์โสม” ทรงพระกรุณาเสด็จร่วมตัดสินสุดยอดแมทช์นัดสำคัญ “เชฟกระทะเหล็กรุ่นแรก” ปะทะ “เชฟกระทะเหล็กรุ่นใหม่”

เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย