กิ๊กดู๋ สงครามเพลง

กิ๊กดู๋ 14 เมษายน 2558 สุดยอดเงาเสียง ปอยฝ้าย มาลัยพร, อ๊อด คืรืบูน, โป่ง หิน เหล็ก ไฟ

กิ๊กดู๋ สงครามเพลง