กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45 น.

เปลวเพลิงแห่งศรัทธา

กระจกหกด้าน” ตอน “เปลวเพลิงแห่งศรัทธา” วันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 วันถวายพระเพลิงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังเสด็จดับขันธปรินิพานแล้ว 8 วัน เป็นเหตุการณ์สำคัญในพระพุทธศาสนาซึ่งพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ประกอบพิธีกรรม เพื่อรำลึกถึง

ออกอากาศ : 19 ก.ย. 2561