กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45 น.

สกลทวาปี

“กระจกหกด้าน” ตอน “สกลทวาปี” ชุมชนโบราณอายุ 3000 ปีในภาคอีสานตอนบน มีหลากชื่อ สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาหลายแห่ง รวมทั้งอนุสรณีย์พระป่าสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตมากมาย

ออกอากาศ : 21 ก.ย. 2560