กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45 น.

โคบาลแดนตะวันออก

“กระจกหกด้าน” ตอน“โคบาลแดนตะวันออก” สุภาพบุรุษบนหลังม้า ผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงปศุสัตว์ ดำรงชีวิตด้วยการพึ่งพาตนเองอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะ วิวัฒน์เป็นงานอดิเรกได้ทั้งเงินและความสุข

ออกอากาศ : 25 ม.ค. 2561