กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45 น.

ฅนคุ้มป่า

“กระจกหกด้าน” ตอน “ฅนคุ้มป่า” กลุ่มผู้ทำหน้าที่ดูแลทรัพยากรผืนป่าไม้ ใช้ความรู้ ความชำนาญหลากหลายสาขา ป้องกันภัยต่างๆ ทั้งการล่าสัตว์ ลักลอบตัดไม้ และบุกรุกทำลายป่า เพื่อจุดประสงค์ของความหลากหลายทางชีวภาพและการดำรงค์คงอยู่พื้นที่สีเขียว

ออกอากาศ : 27 มิ.ย. 2561