กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45 น.

บ่อม...เพริ่ง...บ่อม

“กระจกหกด้าน” ตอน “บ่อม...เพริ่ง...บ่อม” เครื่องดนตรีประกอบการเล่นเถิดเทิงอยู่คู่กับชาวไทยมาช้านาน ลักษณะตอนหน้าใหญ่ ตอนท้ายเรียวบานรูปดอกลำโพง ตีรวมกันเป็นชุด เกิดทำนองคล้องจองเป็นจังหวะ สืบสานยาวนาน โดยช่างทำ คนรำ และการตีผสมผสานเครื่องดนตรีสมัยใหม่

ออกอากาศ : 20 ก.ย. 2560