กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45 น.

ชีวิตหลังเขื่อน

“กระจกหกด้าน” ตอน “ชีวิตหลังเขื่อน” วิถีชีวิตชาวบ้านริมน้ำมีเรือเป็นพาหนะ อาชีพจับปลา และแปรรูปเป็นอาหาร ปลูกมะม่วงหิมพานต์หรือราชินีแห่งขุนเขา ซึ่งไม่ได้มีแค่เฉพาะภาคใต้ ปรับตัวให้เข้ากับยุค 4.0

ออกอากาศ : 23 พ.ค. 2561