กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45 น.

บุญใหญ่ไกลก้องฟ้า

กระจกหกด้าน ตอน “บุญใหญ่ไกลก้องฟ้า” เดือนหกทางจันทรคติของชุมชนท้องถิ่น ณ อุษาคเนย์ ที่บางปียังไม่มีฝน เดือดร้อนเพราะแห้งแล้งทำนาไม่ได้ เกิดประเพณีขอฝน ใช้บั้งไฟจุดขึ้นท้องฟ้าไปบอกพญาแถน สืบทอดและปฏิบัติกันมายาวนาน

ออกอากาศ : 20 ก.ย. 2561