กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพฤหัสบดี - ศุกร์ เวลา 11.15น.

ตอน “พิพิธภัณฑ์จันทรเกษม”

“กระจกหกด้าน” ตอน “พิพิธภัณฑ์จันทรเกษม” พระราชวังจันทรเกษมหรือวังหน้า สร้างมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา บูรณะใหม่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดแสดงโบราณวัตถุชิ้นเอกที่รวบรวมโดย ผู้สำเร็จราชการมณฑลกรุงเก่า รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ออกอากาศ : 29 พ.ค. 2558