กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพฤหัสบดี - ศุกร์ เวลา 11.15น.

พระพิมพ์-พระเครื่อง

พฤหัสบดี 9 ก.ค. 58 “กระจกหกด้าน” ตอน “พระพิมพ์-พระเครื่อง” พระพิมพ์ประติมากรรมขนาดย่อมมีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลที่ชมพูทวีป  แพร่กระจายไปยังดินแดนนับถือพระพุทธศาสนา  เมื่อบริบทสังคมเปลี่ยนแปลง  คติการสร้างพระพิมพ์จึงลดน้อยถอยลงและเลือนหายไป  บางส่วนวิวัฒน์เป็นเครื่องรางของคลัง หรือพระเครื่อง

ออกอากาศ : 9 ก.ค. 2558