กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพฤหัสบดี - ศุกร์ เวลา 11.15น.

ส้มตำ-ตำซั่ว

“กระจกหกด้าน” ตอน “ส้มตำ-ตำซั่ว” อาหารไทยคล้ายคลึงและแตกต่างกับประเทศใกล้เคียงกันอยู่บ้าง แต่จะมีลักษณะเฉพาะทั้งด้านรสชาติ ความประณีตงดงาม และความคิดสร้างสรรค์ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบทอดมาช้านาน

ออกอากาศ : 23 ต.ค. 2557