กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพฤหัสบดี - ศุกร์ เวลา 11.15น.

พลังงานความสุข ชีวิตที่เลือกได้

“กระจกหกด้าน” ตอน “พลังงานความสุข ชีวิตที่เลือกได้” วิถีชีวิตกับภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้คนในหมู่บ้านหนองไม้ ตำบลอุทัยเก่า จังหวัดอุทัยธานี จึงพบทางเลือกใหม่ ที่แม้จะไม่ได้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ แต่ทำให้ได้รับรู้ว่าเลือกสิ่งที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นและมีความสุขได้

ออกอากาศ : 26 พ.ย. 2558