กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพฤหัสบดี - ศุกร์ เวลา 11.15น.

พิพิธภัณฑ์พระปฐมเจดีย์

“กระจกหกด้าน” ตอน “พิพิธภัณฑ์พระปฐมเจดีย์” พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ เกิดจากการรวบรวมโบราณศิลปวัตถุที่พบในเขตเมืองโบราณนครชัยศรีเก็บรักษาไว้ในวิหารตรงข้าม พระอุโบสถเรียกว่า พระปฐมเจดีย์พิพิธภัณฑสถาน พ.ศ.2510 จึงสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานโบราณวัตถุที่จัดแสดงส่วนใหญ่อยู่ในวัฒนธรรมทวารวดีที่ค้นพบจากเมืองนครปฐมและเมืองโบราณใกล้เคียง

ออกอากาศ : 28 พ.ย. 2557

 1 2 3 >  Last ›