กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45 น.

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน

กระจกหกด้าน” ตอน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน” นครโบราณในจังหวัดเชียงราย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 19 พระเจ้าแสนภู พระราชนัดดาของพระเจ้ามังรายมหาราชทรงสร้าง พ.ศ.1871 มีร่องรอยโบราณสถานกระจายอยู่ พ.ศ. 2504 จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติครั้งแรก ปัจจุบันจัดแสดงโบราณวัตถุชิ้นเอกของศิลปะเชียงแสน

ออกอากาศ : 17 ก.พ. 2559