กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันจันทร์ - อังคาร เวลา 16:00น.

จันทกุมาร

“กระจกหกด้าน” ตอน “จันทกุมาร” จันทกุมารโอรสของพระเจ้าเอกราชถูกราชปุโรหิตที่รับสินบน  ยุยงพระราชาให้ตัดพระเศียรบูชายัญ พระอินทร์เสด็จลงมาแก้ไข ราษฎรทั้งหลายจึงสังหารราชปุโรหิตและเนรเทศพระเจ้าเอกราชออกจากเมืองทูลเชิญพระจันทกุมารขึ้นครองราชย์การบำเพ็ญขันติบารมีหนึ่งใน 10 พระชาติก่อนเป็นพระพุทธเจ้า

ออกอากาศ : 4 ส.ค. 2557

 1 2 3 >  Last ›