กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45 น.

ลิเกวัยแนว

“กระจกหกด้าน(บานใหม่)” ตอน “ลิเกวัยแนว” ซิเกร์ (Zikir) กำเนิดจากการสวดสรรเสริญพระเจ้าของมุสลิม แพร่ผ่านเปอร์เซีย อินเดีย เข้าสู่สยามสอดประสานกับละครรำของไทยสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ก่อเกิดศิลปะการแสดงแบบใหม่ ในนาม ยิเก หรือลิเก

ออกอากาศ : 25 ส.ค. 2559