กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพฤหัสบดี - ศุกร์ เวลา 11.15น.

ทรัพยากรของชาติอาเซียน

“กระจกหกด้าน” ตอน “ทรัพยากรของชาติอาเซียน” อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดภูมิภาคหนึ่งของโลก สนับสนุนความยั่งยืนของระบบนิเวศน์ มีบทบาทสำคัญต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของมนุษย์

ออกอากาศ : 30 เม.ย. 2558