กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพฤหัสบดี - ศุกร์ เวลา 11.15น.

ศาสนสถานานุรักษ์

“กระจกหกด้าน” ตอน “ศาสนสถานานุรักษ์” การสร้างอาคารสมัยนี้คงเป็นเกียรติสำหรับผู้สร้างคนเดียว แต่เรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติ อิฐเก่าๆ แผ่นเดียวก็มีคุณค่าควรช่วยกันรักษาไว้ ถ้าเราขาดสุโขทัย อยุธยา และกรุงเทพฯ แล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมาย” พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ.๒๕๐๖

ออกอากาศ : 18 ธ.ค. 2557