กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45 น.

ฝน 8 แดด 4

เมืองฝนตกชุกที่สุดของประเทศ ประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สำคัญฐานะเมืองดีบุก เมืองชายแดน เมืองคอคอดกระ และเมืองเสด็จประทับแรม ริมฝั่งทะเลอันดามัน พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นทิวเขาสลับซับซ้อน ลาดเอียงลงสู่ทะเล ป่าไม้อุดมสมบูรณ์และทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมาก และส่วนแคบที่สุดในประเทศไทยอักด้วย

ออกอากาศ : 29 มี.ค. 2560

 1 2 3 >  Last ›