กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45 น.

ท่อง ABC ต้อนรับ AEC

“กระจกหกด้าน” ตอน “ท่อง ABC ต้อนรับ AEC” ปี 2559 เป็นปีของการเข้าสู่ AEC หรือประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งสำคัญในการติดต่อสื่อสาร เพื่อต้อนรับนักลงทุน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทย ลีวายส์ อินฑัช เตชะเกิดกมล ตัวแทนเด็กไทยจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้รู้

ออกอากาศ : 28 เม.ย. 2559