กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45 น.

สยามใหม่

“กระจกหกด้าน” ตอน “สยามใหม่” รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาอำนาจตะวันตกขยายอิทธิพลสู่สยาม พระมหากษัตริย์ทรงดำเนินพระบรมราโชบายอย่างยืดหยุ่นและผ่อนปรน ทรงปฏิรูปบ้านเมืองครั้งใหญ่ ทรงพาประเทศรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคม ได้รับการเรียกขานว่า “สยามใหม่”

ออกอากาศ : 3 ส.ค. 2559