กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45 น.

ฝน 8 แดด 4

“กระจกหกด้าน”  ตอน “ฝน 8 แดด 4” ระนองมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เมืองฝนตกชุกที่สุดของประเทศ เมืองดีบุก เมืองชายแดน เมืองคอคอดกระ เมืองที่มีส่วนแคบที่สุดในประเทศ และเมืองเสด็จประทับแรม ริมฝั่งทะเลอันดามัน พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นทิวเขาสลับซับซ้อน ลาดเอียงลงสู่ทะเล ป่าไม้อุดมสมบูรณ์และทรัพยากรธรรมชาติมากมาย

ออกอากาศ : 18 ม.ค. 2560