กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพฤหัสบดี - ศุกร์ เวลา 11.15น.

ศึกษาศาสตร์

“กระจกหกด้าน” ตอน “ศึกษาศาสตร์” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นตัวอย่างของผู้สนใจใฝ่รู้ในศาสตร์ทุกแขนงสาขา ตั้งแต่อักษรศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการศึกษา ทรงส่งเสริมโครงการการศึกษาให้แพร่หลายไปยังประชาชนที่ด้อยโอกาส ทรงจัดตั้งสถาบันการศึกษาและพระราชทานทุนในสาขาต่างๆ

ออกอากาศ : 5 มี.ค. 2558