กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพฤหัสบดี - ศุกร์ เวลา 11.15น.

รัตนกวีศรีสยาม

“กระจกหกด้าน” ตอน “รัตนกวีศรีสยาม” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงได้รับยกย่องฐานะเจ้าฟ้าอัครศิลปิน พระราชนิพนธ์วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองจำนวนมากกว่าร้อยเรื่องด้วยพระนามปากกาทั้ง ๕ คือ  “สิรินธร”, “ก้อนดินก้อนกรวด”, “แว่นแก้ว”, “หนูน้อย” และ “บันดาล”

ออกอากาศ : 5 ก.พ. 2558