กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45 น.

ถนนสายแรก

“กระจกหกด้าน” ตอน “ถนนสายแรก” ถนนสายเก่าแก่ของ กทม. สองฟากฝั่งเคยเรียงรายด้วยสถานที่สะท้อนความเจริญรุ่งเรือง หนาแน่นด้วยบ้านเรือน ร้านค้า ผู้คน ทั้งไทยและต่างชาติ ต้นทุนทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่สืบทอด ยังคงหลงเหลือเป็นมรดกมาตราบปัจจุบัน

ออกอากาศ : 30 พ.ค. 2561