กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันจันทร์ - อังคาร เวลา 16:00น.

“แกงผักรักษ์ไทย”

“กระจกหกด้าน” ตอน “แกงผักรักษ์ไทย” ประเทศไทยอุดมด้วยพืชผักสมุนไพรนานาชนิด ที่มาของแกงผักรวมได้แก่ แกงเลียง แกงป่าของภาคกลาง แกงเหลืองปักษ์ใต้ แกงอ่อมของอีสาน แกงแคของภาคเหนือ

ออกอากาศ : 25 ส.ค. 2557