กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45 น.

สารทเดือนสิบ

"กระจกหกด้าน” ตอน “สารทเดือนสิบ” งานบุญประเพณีของภาคใต้ อิทธิพลศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ผสมผสานความเชื่อพระพุทธศาสนา อุทิศส่วนบุญแก่ดวงวิญญาณบรรพบุรุษและญาติผู้ล่วงลับ มี “หฺมฺรับ” หรือสำรับขนมเดือนสิบ ประกอบด้วยขนม 5 อย่างเอกลักษณ์สำคัญ

ออกอากาศ : 20 มิ.ย. 2562