กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45 น.

อีสานพลัดถิ่น

“กระจกหกด้าน” ตอน “อีสานพลัดถิ่น” ชุมชนคนอีสานบนแผ่นดินล้านนาจังหวัดพะเยา ผสมผสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีเชื้อชาติชาวไทยภาคเหนือและอีสาน ทั้งรูปแบบการดำรงชีวิต อาหารการกิน การละเล่น และการแต่งกายเข้าไว้ด้วยกัน

ออกอากาศ : 17 ม.ค. 2562