กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45 น.

มหายาน ๒ นิกาย

“กระจกหกด้าน” ตอน “มหายาน ๒ นิกาย” พระพุทธศาสนานิกายมหายานเข้ามาในประเทศไทยพร้อมชาวจีนที่อพยพมาสมัยอยุธยา เจริญเติบโตสมัยธนบุรีถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น แบ่งเป็นคณะสงฆ์ใหญ่ ๒ สาย คือ จีนนิกายและอนัมนิกาย อยู่ในพระบรมราชูปถัมป์ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ออกอากาศ : 3 พ.ค. 2560