กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45 น.

“มหานครแพร่รีส”

“กระจกหกด้าน” ตอน “มหานครแพร่รีส” ถนนสายยาวกว่า 4 กิโลเมตร เรียงรายด้วยผ้าสีครามหลากหลายรูปแบบ จากบรรพบุรุษชาวไทพวน ถึงวัฒนธรรมการแต่งกายโดดเด่น กลายเป็นถนนสายสำคัญด้านแฟชั่น

ออกอากาศ : 21 มิ.ย. 2561