กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45 น.

หนังเก่าเล่าเรื่อง

“กระจกหกด้าน” ตอน “หนังเก่าเล่าเรื่อง” กระบวนการบันทึกภาพด้วยฟิล์ม แสดงการเคลื่อนไหว ภาพนิ่งหลายภาพฉายต่อเนื่องอย่างมีระบบ ถ่ายทอดเรื่องราว ทั้งจริง เหมือนจริง สะท้อนเหตุการณ์ ทัศนคตินิยมของผู้คน ตามกาลเวลา สู่การเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะอุตสาหกรรมบันเทิง สร้างความประทับใจ จดจำ ไม่รู้ลืม

ออกอากาศ : 23 พ.ย. 2560