พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45 น.

สำรับมลายูแห่งบางกอก

“กระจกหกด้าน” ตอน “สำรับมลายูแห่งบางกอก” ชาวมลายู อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงเทพฯ ตั้งแต่แรกสร้างกรุงสมัยรัชกาลที่๑ เรียกตนเองว่า ออแกนายูบาเกาะ หรือชาวมลายูแห่งบางกอก นำชีวิตมุสลิมแห่งคาบสมุทรสู่สยามพร้อมสำรับอาหารอย่าง ดาซินาแฆ ไก่กอและ ระแซ ซาละหมั่น ข้าวบุหรี่

ออกอากาศ : 25 เม.ย. 2562