กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45 น.

วิถีลาวครั่ง

“กระจกหกด้าน” ตอน “วิถีลาวครั่ง” กุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท หนึ่งในหมู่บ้านที่ยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตลาวครั่ง สืบเชื้อสายจากลาวแถบหลวงพระบาง ก่อนอพยพเข้าสู่ประเทศไทยสมัยต้นรัตนโกสินทร์ สืบสานวัฒนธรรมของตนไว้ได้ ตั้งแต่ ภาษาถิ่น ผ้าพื้นเมือง และอาหาร

ออกอากาศ : 19 ก.ค. 2561