กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45 น.

ศิลป์แห่งราชันย์

“กระจกหกด้าน” ตอน “ศิลป์แห่งราชันย์” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงได้รับยกย่องฐานะอัครศิลปินทั้งทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และคีตศิลป์ ผลงานฝีพระหัตถ์สะท้อนมุมมองล้ำสมัย อาทิ จิตรกรรมเหนือจริง นามธรรม และภาพถ่าย

ออกอากาศ : 19 ต.ค. 2560