กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45 น.

ตามรอย พลอยจันทน์

“กระจกหกด้าน” ตอน “ตามรอย พลอยจันทน์” หินสีสูงค่าบ่มเพาะตามกาลเวลาจากหลากหลายแหล่งที่มา แตกต่างกันทั้งสีสัน ลวดลาย ผ่านการเจียระไนตกแต่งเพิ่มเหลี่ยมมุมเป็นอัญมณีคุณภาพสร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

ออกอากาศ : 22 มี.ค. 2561